ARMO INC's shipping department is hiring emploee who is: - Fast - Energetic - Accurate - Careful - Responsible - Has General Computer using skills If you believe you meet the qualifications please email us your resume with your contact infmormation. We will review every single resume manually and if it meets our qualification we will call back for an interview. E-mail: PO91402@GMAIL.COM DO NOT CALL.

contact name: Tigran Galstyan

Job Description:
Valet Parking Lot Experienced attendant Needed. Thursday to Sunday. Paid hourly+tips.

Job Requirements:
Experience is a MUST. A clean driving record is a Must. English is a Must.
Phone Number: 818-626-0378

Job Description:
NEED DRIVER FOR PHARMACY DELIVERY. NEED TO HAVE GOOD DRIVING RECORD AND NO ACCIDENTS. PLEASE CALL 323-547-3164.

Job Requirements:
NEED DRIVER FOR PHARMACY DELIVERY. NEED TO HAVE GOOD DRIVING RECORD AND NO ACCIDENTS. PLEASE CALL 323-547-3164.

Address / Location: 600 W MAIN ST # 106 ALHAMBRA CA 91801
Contact Name: AGI SHAMASYAN
Salary: GOOD PAY
E-mail: HEALTHYPHARMACY1@YAHOO.COM
Phone Number: 323-547-3164

Job Description:
TV SERVICE ընկերությանը անհրաժեշտ են վաճառքի մասնագետներ վաճառասրահներում ծառայությունները ներկայացնելու և վաճառելու համար։ Ժամավճար, ինչպես նաև յուրաքանչյուր վաճառքից ֆիքսված գումար։

Job Requirements:
Անկաշկանդ շփման հմտություն։
Հայերեն, ռուսերեն և բավարար անգլերեն լեզվի իմացություն։

Address / Location: 417 Arden Ave, #204, Glendale, CA 91203
Contact Name: Arsen
E-mail: tvservice107@gmail.com
Phone Number: 818-813-4363

Job Description:
Looking for energetic person to help Customers with their orders & also help in kitchen.
Full or Part Time hours available
Փորձը պարտադիր չէ

Job Requirements:
Must speak Armenian & English.

Please apply in person between 8am-7pm:
The Lahmajune Factory
1139 E. Broadway
Glendale, CA 91205

Address / Location: 1139 E. Broadway Glendale, CA 91205
Contact Name: Raffy
Phone Number: 818-601-1287

Job Description:
Barbeque Maker and Cook/Cook Helper Needed for Armenian Restaurant. Full-time job.

Salary: Good Salary
Phone Number: 818-806-0199, 323-545-0199

Job Description:
ՇՏԱՊ!!! Պահանջվում են տղամարդ և կին աշխատողներ տների մաքրման կազմակերպությունում աշխատելու համար - Immediate Hiring!!! GOOD PAY! Male and Female Workers Needed for Cleaning service.

Job Requirements:
Driver's License is required for male workers. We provide a car. Վարորդական իրավունքը պարտադիր է տղամարդկանց համար:

Salary: ԼԱՎ ՎՃԱՐՈՒՄ!! Good PAY!!
Phone Number: 818-818-9400

Job Description:
Daily job duties include taking care of residents, along with making meals, cleaning facility, laundry etc. Անհրաժեշտ է խնամել ապրողների, պատրաստել կերակուր,մաքրություն անել, լվացք անել:

Job Requirements:
Basic English is a must

Contact Name: Liana
Salary: 2500
Phone Number: 818-602-0090

Job Description:
Պահանջվում է մեխանիկ և մեխանիկական գործիքներով աշխատելու փորձ ունեցող բանվոր/վարպետ Sun Valley քաղաքում գտնվող ձեռնարկությունում աշխատելու համար:

Job Requirements:
Հարկավոր է ունենալ աշխատանքի թույլատվություն: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-890-7625 համարին:

Contact Name: Babken
Phone Number: 818-890-7625

Job Description:
We Need Experienced Body Man For Full Time Job.

Address / Location: 12157 Branford St
Contact Name: Levon
E-mail: levon_khumaryan@yahoo.com
Phone Number: 818-424-7979

Job Description:
Looking for truck dispatchers/freight brokers 5 days a Monday-Friday 5am to 2 pm. No experience needed we provide hands on training at all times.

Please call, text or email
818-484-0458
Narek.h@broadwaybrokerage.com

Job Requirements:
No experience needed.

E-mail: Narek.h@broadwaybrokerage.com
Phone Number: 818-484-0458

Job Description:
Car Wash needs workers.

Contact Name: Harut
Phone Number: 323-353-9119

Job Description:
Sandwich maker and delivery driver needed for Sandwich shop. 7pm-11pm.

Job Requirements:
Up to 30 years old.

Contact Name: Sako
Phone Number: 818-457-8888

Job Description:
Full time drivers needed with clean DMV record.

Address / Location: 1219 N. Pacific Ave. #B, Glendale, CA 91202
Contact Name: Sevak
E-mail: Careline.Trans@Gmail.com
Phone Number: 818-245-6466

Job Description:
General Worker Needed Do Routine work. Wash dishes. Full time and Part time. Paid check only. Անհրաժեշտ է Աշխատող՝ Ընդհանուր Աշխատանք կատարելու համար: Կես և Ամբողջ Դրույքով:

Contact Name: Hovik
Salary: starting 12
Phone Number: 818-823-3301 please do not call after 10 pm.

Job Description:
Will be driving around Southern California delivering food and beverage products to stores such as gas stations and liquors.

Job Requirements:
1)Basic English speaking skills.
2) Ability to drive small trucks (you do NOT need a special license) Traning is also available.
3) 21 years or older
4) a good work ethic

Address / Location: Sylmar, CA
Contact Name: Artur
E-mail: GoldenGuyDistribution@gmail.com
Phone Number: 818-808-8088

Job Description:
Night Time Caregiver Needed for Boarding Care Facility. Monday - Thursday. Please CALL us on Monday - Friday.

Job Requirements:
English knowledge and experience are must.

Phone Number: 818-568-6812

Job Description:
Looking for someone with experience and account payable and account receivable. Other skills include using QuickBook proficiency, Payroll, credit card reconciliation and bank statement reconciliation. Other staff include financial statements, maintaining inventory and assisting with outside accounting. Please send resume to statewideauto26@gmail.com

Job Requirements:
Must speak perfect English. Farsi is a plus. Must be computer SAVVY.

Address / Location: 12039 Branford str., Sun Valley, 91352
E-mail: statewideauto26@gmail.com
Phone Number: 310-871-2387

Job Description:
Pizza delivery driver needed. Full time and part time positions available. Open availability!

Job Requirements:
Must be up to 40 years old. Must speak basic English.

E-mail: burbankpizzeria@gmail.com
Phone Number: 818-319-2308 text or call

Job Description:
Nationwide Distributor specializing in Video Games and Electronics is seeking a motivated office and Wearhouse associate. To Join our company Please send us your resume to Return@menwd.com

Working hours are from 9 am -5 pm M-F.
Job Requirements:To have a Work permit ,fluent English.

Job Requirements:
Working hours are from 9 am -5 pm M-F.
Job Requirements:To have a Work permit ,fluent English.

Address / Location: Glendale, Ca
Contact Name: Talia
E-mail: return@menwd.com
Phone Number: 818-561-1034

Job Description:
Bakery Needs Cake Decorator (ASAP).
Call 818-545-4000

Job Requirements:
Must have Experience.

Phone Number: 818-545-4000

Job Description:
Tow Truck driver needed. Full-time position.

Job Requirements:
Experience is preferable. If no experience, we train. English is a Must. Must be punctual, reliable and motivated.

Contact Name: Armen
E-mail: armenkovoyan@gmail.com
Phone Number: 818-800-7841

Job Description:
Cashier Needed for Smoke Shop. Անհրաժեշտ է Գանձապահ:

Job Requirements:
Must speak English and Armenian. Պետք է Իմանալ Հայերեն և Անգլերեն:

Contact Name: Karen
Phone Number: 323-633-9355

Job Description:
Selling tobacco products. Part time position available.

Job Requirements:
Experience is preferred. English is a Must.

Contact Name: Sahak
Phone Number: 818-652-6918

Job Description:
We are looking for hard-working individuals with a passion for working, enjoys communicating and establishing relationships with customers. Full-Time Employee to start as soon as possible. Please call and e-mail Resume.

Job Requirements:
Daily tasks: Sales of Jewelry, electronics, tools, collectibles, musical instruments and more.

-Maintaining a clean working environment.

Skills/Qualifications: Computer skills, Bilingual English / Armenian & or Spanish (Please DO NOT apply if you are not fluent in English).

- Written and verbal communication skills

- Good listening skills

- Ability to provide excellent customer service

-Ability to work in a team environment

- Great people skills

- Dependability

-Trustworthy

- Responsible.

Contact Name: Jack
E-mail: hartsglendale@gmail.com
Phone Number: 310-343-3389

Job Description:
We need someone to deliver pizza. Part time and Full time are available.

Job Requirements:
Must be fast and efficient.

Contact Name: Marine
Phone Number: 818-406-1993

Job Description:
An authentic Modern Mediterranean Restaurant and Hookah Lounge “Olive & Grill” is looking for a Waiters and Waitress with extraordinary customer service skills to join our strong team.

Job Type: Full-time

Job Requirements:
REQUIREMENTS / QUALIFICATIONS:
• Minimum 3 years of experience.
• Extraordinary customer service skills.
• Knowledge of restaurant systems (such as Yelp, Aloha)
• Detail orientation and cool under pressure.
• A self-motivator, who works clean and stays organized.
• Respect for coworkers and a team player mentality is essential.
• A desire and ability to learn, grow and be a future leader also encouraged.

SALARY:
Starts from $12 / hour.

ABOUT Olive & Grill RESTAURANT:
Olive and Grill is a Modern Mediterranean Restaurant and Hookah Lounge that is located in Studio City in the charming terrace under Olives trees. Olive & Grill terrace is 2500 sq. ft., with outdoor bar with Hookah Lounge, adorned in a gardenesque setting serving tapa style Mediterranean cousins on the traditional mangal charcoal grill. This is where you can enjoy lunch or brunch in the sun and dinner under the stars.

Address / Location: 12229 Ventura Blvd, Studio City, CA
Contact Name: Suren
Salary: Starts from $12 / hour.
E-mail: jobs@MUSELIFESTYLEGROUP.COM
Phone Number: 747-248-9605

Job Description:
Looking for a driver for Uber BLACK and SUV. Vehicles are 2016 GMC Yukon XL and Mercedes S550 (Black, Luxury, SUV). Full-time job, LAX permit included.

Job Requirements:
Must speak English, must have a Clean driving record, must be 25 years old and over. Experience is preferable.

Phone Number: 818-849-9111

Job Description:
Live-in (24 hours) Female Caregiver Needed.

Job Requirements:
Armenian is a must. Must have appropriate experience and be 30-59 years old.

Contact Name: Emma
Phone Number: 818-681-7999

Job Description:
An authentic Modern Russian Restaurant “Romanov” is looking for a line cook. Accurately and efficiently cook meats, fish, vegetables, soups, and other hot food products as well as prepare and portion food products prior to cooking. Also, perform other duties in the areas of food and final plate preparation including plating and garnishing of cooked items and preparing appropriate garnishes for all hot menu item plates.

Job Type: Full-time

Job Requirements:
REQUIREMENTS / QUALIFICATIONS:
• Minimum 3 years of experience.
• Knowledge of Russian kitchen.
• Detail orientation and cool under pressure.
• A self-motivator, who works clean and stays organized.
• Respect for coworkers and a team player mentality is essential.
• A desire to learn, grow and be a future leader also encouraged.

SALARY:
Starts from $13,50 / hour.

ABOUT “Romanov” RESTAURANT:
Romanov Restaurant and Lounge, located in beautiful Studio City with its growing dining scene, opened its doors on March 12, 2007 and located at 12229 Ventura Boulevard. Romanov brings the area an unprecedented high-end Russian dining experience in an environment that is reminiscent of the Tsar’s Winter Palace.

Address / Location: 12229 VENTURA BLVD STUDIO CITY
Contact Name: Suren
Salary: Starts from $13,50 / hour.
E-mail: jobs@MUSELIFESTYLEGROUP.COM
Phone Number: 747-248-9605

Job Description:
Office Workers Needed for Online Shop. Working hours 9am-6pm., 5 days a week.

Job Requirements:
At least basic English is required. Միջին անգլերինի իմացություն։ Must be 18-35 years old.

Phone Number: 424-303-9920

Job Description:
Male Workers Needed in Lavash Bakery. 10.00 am -4:00 pm.

Անհրաժեշտ են տղամարդ աշխատողներ լավաշի փռում. 10.00 am -4:00 pm.

Job Requirements:
Experience is a PLUS!

Address / Location: 17246 Vanowen str., Van Nuys, CA, 91406
Salary: $13.00/h
Phone Number: 818-422-6893

Job Description:
The Student Worker will perform a wide variety of special projects and assists professional staff by:
Working independently and presenting themselves in a professional manner.
Illustrating excellent verbal and written communication skills.
Establishing and maintaining cooperative working relationships.
Interacting with the public, other agencies.
Demonstrating an interest in affordable housing and public administration.
Managing multiple priorities.
Maintaining records.
Working with Microsoft Office software.
Performing a variety of Administrative assignments and specific program activities, as needed.
Regular attendance is an essential job function.
Apply: https://www.governmentjobs.com/jobs/2172126-0/assisted-housing-student-worker?keyword=&location=Los+Angeles%2C+CA&pagetype=searchPage
Job Requirements:
Must be currently enrolled in an *accredited college or university concentrating in the field of Public Administration, Urban Studies, Human Services or a related field.

Two (2) years of undergraduate coursework is equivalent to completed sixty (60) units for semester system or ninety (90) units for quarter system.

Additional Information

Possession of a valid California Driver's License and a satisfactory driving record is required.

Successful candidates must complete a thorough background investigation, including a fingerprint search and physical evaluation prior to appointment

Address / Location: 700 W. Main Street , CA
Salary: 15.00 per hour
Phone Number: 626-262-4511

Job Description:
Sales associate needed for evening gown boutique. Full-time and part-time.

Job Requirements:
Must know English, multiple languages preferable. Must have experience.

Contact Name: Nonna
Salary: $ 13-15 + commission Best on Experience
Phone Number: 520-518-1076

Job Description:
I'm looking for Smoke Shop and Water Store Worker.

Job Requirements:
Must Speak Armenian and English.
Must be 18 to 40 years old .
Drug Test is Mandatory.
Must have some knowledge of hookahs and vapes.

Please Call 818-263-4441

Address / Location: North Hollywood CA
Contact Name: Arman

Job Description:
Experienced Electricians and helper Needed.

Job Requirements:
Minimum 3 years of experience in this country. Do not call if you are not qualified.

Address / Location: Sun Valley, CA
Phone Number: 818-767-0303 (Please call 9am-4pm)

Job Description:
Kitchen Aid/Cook needed. Full time position. Paid by check only! Call 818-365-3000

Phone Number: 818-365-3000

Job Description:
Cook Needed. Full time position.

Job Requirements:
Experience is preferred.

Contact Name: Tigran
Salary: $18 per hour
Phone Number: 818-489-8432

Job Description:
Energetic babysitter needed. Some household works included. From 8 am-6 pm, Monday-Friday. Անհրաժեշտ է դայակ. Պարտակնությունների մեջ է մտնում որոշ տնային գործեր:

Job Requirements:
37-50 years old. Experience is necessary. Փորձը պարտադիր է:
Phone Number: 818-646-2114

Job Description:
We are a luxury boutique in Pasadena looking for an energetic office employee to join our team! The position will require data entry, phone answering, light paper work, assistance to the manager, and sales Assistance in social media activity will also be needed. The position is part-time, which can lead to full-time after evaluation.

Job Requirements:
FLUENT ENGLISH is a requirement, BILINGUAL is a plus. Sales experience is required. Availability on weekends. Please email your resume for a consideration.

Contact Name: Oscar
E-mail: Info@darbinijewelry.com
Phone Number: 626-795-3828

Job Description:
Հոլիվունդի հայկական խանութը կարիք ունի գանձապահի, մսագործի և սրճարանի աշխատողի: Butcher, cashier and Cafe worker needed for the Armenian market in Hollywood. Part Time, Full Time or temporary.

Job Requirements:
Preferably Russian speakers.

Address / Location: 5363 Santa Monica blvd, LA, CA, 90029
Salary: GOOD PAY!!!
Phone Number: 323-496-5120, 323-383-6969

Job Description:
Նորաբաց արագ սննդի կետին հարկավոր են փորձառու, բանիմաց աշխատողներ՝ գանձապահ (անգլերնեի գերազանց իմացությունը պարտադիր է), մաքրություն անողներ, մանղալի հետ աշխատողներ, թոնրի հացթուխ, LINE Cook, խոհարարներ և խոհանոցային աշխատողներ, Bakery-ի և բառի աշխատողներ:

Fast Food Restaurant is Looking for Young and energetic workers: CASHIERS, LINE COOK, COOK, KITCHEN WORKERS, BAKERY AND BAR WORKERS. Also, we are looking for a Cleaning person, Tonir Baker, Barbeque Maker.

Address / Location: 206 N Brand Blvd, Glendale, CA, 91203
Phone Number: 818-284-2625, 818-388-2808

Job Description:
Female cashier, Waiter, Dishwasher and Cook Needed for Restaurant, Meat and Deli. Ռեստորանին և նպարատանն անհրաժեշտ են աշխատակիցներ:

Phone Number: 323-826-4444

Պահանջվում է receiptionist բժշկական գրասենյակումաշխատելու համար: Անգլերեն և հայերեն լեզուներիիմացությունը պարտադիր է: Տեղեկությունների համարզանգահարել 818-449-3937

No experience necessary, must know English.

Future Auto sales

1711 S Brand Blvd, Glendale CA 91204

626.590.0096 Davit

Call or text for an appointment

Job Description:
A Fence Company in Thousand Oaks is looking for Professional Fence installers and helpers.
Job Requirements:
Experience is a PLUS, but we can help to grow from a helper to an installer if we see that you are as a right person for this job position. MINIMUM ENGLISH is a MUST. Must be a legal resident in the USA.

Contact Name: Zara
Salary: subject of discussion
Phone Number: 805-499-9911

Job Description:
Looking for a Part Time Pharmacist. Please call at 818-765-2555.

Phone Number: 818-765-2555

Job Description:
Հոլիվունդի հայկական խանութը կարիք ունի գանձապահի, մսագործի և սրճարանի աշխատողի: Butcher, cashier and Cafe worker needed for the Armenian market in Hollywood. Part Time, Full Time or temporary.

Job Requirements:
Preferably Russian speakers.

Address / Location: 5363 Santa Monica blvd, LA, CA, 90029
Salary: GOOD PAY!!!
Phone Number: 323-496-5120, 323-383-6969

Job Description:
Անհրաժեշտ է կարկանդակ (Пиражки) ու չոր խմորեղեն պատրաստղ մասնագետ: Full-time, from 6am-2 pm. Perashki and cookie maker needed for a bakery.

Job Requirements:
Փորձը պարտադիր է:

Salary: 12+ based on experience
Phone Number: 323-504-1898

Job Description:
Smoke Shop is hiring cashier for. The owner speaks Armenian or Russian. Call 818-579-6548.

Պահանջվում է վաճառող Արլետայում գտնվող ծխախոտի խանութում: Զանգահարել 818-579-6548: Խնդրվում է խոսել հայերեն կամ ռուսերեն:

Job Requirements:
English is a must.

Անգլերենի իմացությունը պարտադիր է:

Phone Number: 818-579-6548

Job Description:
Cook Helper for a Pizzeria. Family business. Working hours from 5.30 pm-10.30 pm.

Job Requirements:
Up to 55 years old.

Contact Name: Vahram
Phone Number: 747-272-7959

Job Description:
Lebanon Shawarma middle-east/Mediterranean food restaurant is searching for a cashier/line cook to join our team. We are a new restaurant with a rapidly growing popularity, therefore professionalism and enthusiasm are a must.

Email/text your cv or personal information to schedule an appointment.

Email: lebanonshawarma@yahoo.com

Tel:818-284-0404

Only appropriate candidates will be considered.

Job Requirements:
For the cashier you will need:

To have 1+ year of experience of a cashier

Basic arithmetic skills

Handling cash/sales

Great/positive personality

Providing excellent customer service in high traffic service/order-delivery with tablets

Team working

Maintain the cleanliness of the customer area

General help with the ongoing activities when needed

For the line cook you will need:

Experience of a food preparation

Handle high volume work

Effective time management un food preparation

Maintain the cleanliness of the kitchen/prep area

E-mail: lebanonshawarma@yahoo.com
Phone Number: 818-284-0404

Job Description:
Worker Needed for Smoke Shop. Night Shifts available (6pm-3am). Please leave a voice message.

Job Requirements:
Up to 35 years old. English is a must.

Phone Number: 909-906-0606

Job Description:
Նորաբաց արագ սննդի կետին հարկավոր են փորձառու, բանիմաց աշխատողներ՝ գանձապահ (անգլերնեի գերազանց իմացությունը պարտադիր է), մաքրություն անողներ, մանղալի հետ աշխատողներ, թոնրի հացթուխ, LINE Cook, խոհարարներ և խոհանոցային աշխատողներ, Bakery-ի և բառի աշխատողներ:

Fast Food Restaurant is Looking for Young and energetic workers: CASHIERS, LINE COOK, COOK, KITCHEN WORKERS, BAKERY AND BAR WORKERS. Also we are looking for Cleaning person, Tonir Baker, Barbeque Maker.

Job Requirements:
Զանգահարել կամ այցելել նշված հասցեով:

Address / Location: 206 N Brand Blvd, Glendale, CA, 91203
Phone Number: 818-284-2625, 818-388-2808